Aktualizacja: 29.04.2022

Kontakt:

Pracownia GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Pracowni GIS
jackurbanski@gmail.com

Obsługa techniczna
ao.malecha@gmail.com
Pracownia GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Systemy informacji Geograficznej(GIS) wspierają badania naukowe i analizę danych. Wykorzystując analizę przestrzenną i modelowanie są coraz częściej używane do poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze. Dają możliwość łączenia różnorodnych danych i pomagają zrozumieć złożone systemy posiadające odniesienie przestrzenne.

Ideą utworzenia Pracowni GIS na UG jest promowanie wykorzystania technologii GIS w pracy naukowej przez pracowników, doktorantów i studentów UG.


Rekrutacja na Studia Podyplomowe GIS 2022/2023!

Najważniejsze informacje o nowym roku akademickim 2022/2023 [LINK]

Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w dniach 01.07.2022 - 03.09.2022.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: ao.malecha@gmail

Dokumenty będzie można składać po rejestracji w dn. 06.09-17.09.2022 r. (w godz. 8:00 - 14:00)
w siedzibie Pracowni GIS w Gdyni bądź przesłać pocztą na adres:

Pracownia GIS WOiG UG
al. Marszałka Piłsudskiego 46 (pokój 109)
81-378 Gdynia


Kursy programowania organizowane przez Pracownię GIS

Python i GIS w analizie danych o Ziemi i środowisku
Najbliższy planowany termin kursu: 3-7 październik 2022


Zapisy: ao.malecha@gmail.com

Cele działania Pracowni GIS WOiG UG:

  • GIS wiedza: promocja Geograficznych Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim
  • GIS nauka: prowadzenie badań wykorzystujących systemy GIS
  • GIS edukacja: prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji związanych z GIS
  • GIS dane: organizacja danych przestrzennych na Wydziale OiG UG, udostępnianie danych

Pytania dotyczące działalności Pracowni GIS prosimy kierować do:
cgisju@ug.edu.pl
Jacek Urbański