<

Aktualizacja: 2018.11.29

Stronę testowano dla Firefox 3.6.

Kontakt:

Centrum GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Centrum GIS
cgisju@ug.edu.pl

Obsługa techniczna
d.litwicka@ug.edu.pl

Oprogramowanie GIS firmy ESRI w ramach licencji SITE jest udostępniane w następujący sposób:


Na pytania dotyczące zastosowań ArcGIS odpowiada kierownik Centrum dr hab. Jacek Urbański, prof. ndzw. (cgisju@ug.edu.pl ).

Licencje dla pracowników i doktorantów są wydawane są przez mgr Dagmarę Litwicką (d.litwicka@ug.edu.pl).

Licencje dla studentów uczestniczących w zajęciach z wykorzystaniem ArcGIS są wydawane będą przez prowadzących zajęcia.

Licencje dla studentów wydziału wydaje mgr Dagmara Litwicka (d.litwicka@ug.edu.pl) po przesłaniu maila z informacją o nr indeksu studenta, kierunku i roku studiów.

Pomoc w dostepie do kursów internetowych oraz licencji dla ArcGIS Pro zapewnia mgr Dagmara Litwicka (d.litwicka@ug.edu.pl)ArcGIS Desktop dla studentów i doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii Pobierz instrukcję


Wykaz przedmiotów realizowanych przez Centrum GIS w roku akademickim 2018/2019

Przedmiot Rodzaj Semestr Kierunek
Mapy i GIS wykład zimowy Oceanografia
Mapy i GIS wykład zimowy Oceanografia
Systemy informacji geograficznej ćwiczenia laboratoryjne zimowy Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
GIS podstawy ćwiczenia laboratoryjne zimowy Studia doktoranckie
Mapy i GIS ćwiczenia laboratoryjne letni GeologiaE-book GIS w badaniach przyrodniczych