Aktualizacja: 2021.07.19

Stronę testowano dla Firefox 3.6

Kontakt:

Pracownia GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Pracowni GIS
jackurbanski@gmail.com

Obsługa techniczna
ao.malecha@gmail.com

Udostępnianie danych przez Pracownię GIS

Zgodnie ze swoimi zadaniami Pracowni rozpoczyna stopniowe udostępnianie danych przestrzennych ze swoich zasobów. Dane udostępniane są w takiej postaci w jakiej znajdują się w Pracowni. Załączony krótki opis będzie wskazywał na ich pochodzenie, które określa możliwości ich wykorzystywania. Pracownia nie bierze odpowiedzialności za jakość danych, oraz ewntualne szkody wynikłe z ich stosowania.


Obrys województwa pomorskiego:

Shapefile obrysu Województwa Pomorskiego, podzbiór z danych dostarczanych wraz z produktami ESRI
Pobierz daneObrys Bałtyku:

Shapefile obrysu Morza Bałtyckiego, dane przewtworzone w Pracowni, do dowolnego wykorzystywania (proszę powołać się na Pracownię GIS)
Pobierz daneObrys Polskich Obszarów Morskich:

Shapefile obrysu polskich obszarów morskich (ustawa z 21 marca 1991 o obszarach morkich RP), dane przewtworzone w Pracowni, do dowolnego wykorzystywania (proszę powołać się na Pracownię GIS)
Pobierz daneObrys Zatoki Gdańskiej:

Shapefile obrysu Zatoki Gdańskiej, dane przewtworzone w Pracowni, do dowolnego wykorzystywania (proszę powołać się na Pracownię GIS)
Pobierz daneObrys Zalewu Wiślanego:

Shapefile obrysu Zalewu Wiślanego, dane przewtworzone w Pracowni, do dowolnego wykorzystywania (proszę powołać się na Pracownię GIS)
Pobierz daneObrys ujścia Wisły:

Shapefile obrysu Morza Bałtyckiego, dane przewtworzone w Pracowni, do dowolnego wykorzystywania (proszę powołać się na Pracownię GIS)
Pobierz dane

Obszary Natura 2000:

Shapefile obrysu obszarów Natura 2000 woj. Pomorskie, stan 22.03.2011, podzbiór z danych udostępnionych przez European Enviroment Agency (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000)
Pobierz dane