Aktualizacja: 2018.11.29

Kontakt:

Pracownia GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Pracowni GIS
jackurbanski@gmail.com

Obsługa techniczna
d.litwicka@ug.edu.pl
Wydziałowa licencja Site produktów ESRI

  Jest to licencja roczna pozwalająca na wyposażenie nieograniczonej liczby stanowisk w oprogramowanie Esri. W skład licencji Site wchodzi szeroka paleta oprogramowania Esri: rozwiązania typu desktop (ArcGIS for Desktop Advanced, rozszerzenia), rozwiązania serwerowe (ArcGIS for Server Advanced, rozszerzenia), mobilne (ArcPad, ArcGIS Mobile), jak również rozwiązania deweloperskie (EDN) i inne wyspecjalizowane narzędzia. Studenci otrzymują możliwość korzystania z licencji rocznych indywidualnych ArcGIS for Desktop z rozszerzeniami. Dodatkowo licencja umożliwia nieograniczony dostęp dla pracowników uczelni i studentów do kursów na platformie Virtual Campus. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne, naukowo-badawcze, administracyjne.

  Administratorem licencji jest mgr Dagmara Litwicka (patrz - > zakładka Edukacja) • Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2019/2020


  • dr hab. Jacek Urbański, prof. UG

  •         poniedziałek             11:45 - 12:45 (Gdańsk, przy sali B204)
  •         piątek        12:00 - 13:00 (Gdynia, pok. 109)

  • mgr inż. Agnieszka Wochna

  •         środa        10:30 - 11:30 (Gdynia, pok. 109)
  •         czwartek   11:00 - 12005 (Gdynia, pok. 109)

   • Rekrutacja na Studia Podyplomowe GIS - System Informacji Geograficznej ruszy w czerwcu 2020! Zapraszamy!    • Studia organizowane są we współpracy z ESRI Polska. W październiku rozpoczęła się już dziewiąta edycja. Celem jest kształcenie techników i analityków GIS specjalizujących się w oprogramowaniu ArcGIS. Zapraszamy.