Aktualizacja: 2021.07.19

Kontakt:

Pracownia GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Pracowni GIS
jackurbanski@gmail.com

Obsługa techniczna
ao.malecha@gmail.com
Wydziałowa licencja Site produktów ESRI

  Jest to licencja roczna pozwalająca na wyposażenie nieograniczonej liczby stanowisk w oprogramowanie Esri. W skład licencji Site wchodzi szeroka paleta oprogramowania Esri: rozwiązania typu desktop (ArcGIS for Desktop Advanced, rozszerzenia), rozwiązania serwerowe (ArcGIS for Server Advanced, rozszerzenia), mobilne (ArcPad, ArcGIS Mobile), jak również rozwiązania deweloperskie (EDN) i inne wyspecjalizowane narzędzia. Studenci otrzymują możliwość korzystania z licencji rocznych indywidualnych ArcGIS for Desktop z rozszerzeniami. Dodatkowo licencja umożliwia nieograniczony dostęp dla pracowników uczelni i studentów do kursów na platformie Virtual Campus. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne, naukowo-badawcze, administracyjne.

  Administratorem licencji jest Aleksandra Malecha (patrz - > zakładka Edukacja) • Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2021/2022


  • dr hab. Jacek Urbański, prof. UG

  •         dzień             godzina (Gdańsk, przy sali B204)
  •         dzień        godzina (Gdynia, pok. 109)

  • mgr inż. Agnieszka Wochna

  •         dzień        godzina (Gdynia, pok. 109)
  •         dzień   godzina (Gdynia, pok. 109)

   • Rekrutacja na Studia Podyplomowe GIS - System Informacji Geograficznej ruszyła w czerwcu 2021! Zapraszamy!    • Studia organizowane są we współpracy z ESRI Polska. W październiku rozpoczęła się już dziewiąta edycja. Celem jest kształcenie techników i analityków GIS specjalizujących się w oprogramowaniu ArcGIS. Zapraszamy.