Aktualizacja: 14.10.2022
Oferty pracy


 • IMGW
 • Kontakt:

  Pracownia GIS WOiG

  pokój nr 109
  Al. Piłsudskiego 46
  81-378 Gdynia
  tel. +48 58 523 66 14  Kierownik Pracowni GIS
  jackurbanski@gmail.com

  Obsługa techniczna
  ao.malecha@gmail.com
  Pracownia GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

  Systemy informacji Geograficznej(GIS) wspierają badania naukowe i analizę danych. Wykorzystując analizę przestrzenną i modelowanie są coraz częściej używane do poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze. Dają możliwość łączenia różnorodnych danych i pomagają zrozumieć złożone systemy posiadające odniesienie przestrzenne.

  Ideą utworzenia Pracowni GIS na UG jest promowanie wykorzystania technologii GIS w pracy naukowej przez pracowników, doktorantów i studentów UG.


  Rekrutacja na Studia Podyplomowe GIS 2022/2023!

  Najważniejsze informacje o nowym roku akademickim 2022/2023 [LINK]

  Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w dniach 01.07.2022 - 03.09.2022.
  W razie pytań zapraszamy do kontaktu: ao.malecha@gmail

  Dokumenty będzie można składać po rejestracji w dn. 06.09-17.09.2022 r. (w godz. 8:00 - 14:00)
  w siedzibie Pracowni GIS w Gdyni bądź przesłać pocztą na adres:

  Pracownia GIS WOiG UG
  al. Marszałka Piłsudskiego 46 (pokój 109)
  81-378 Gdynia


  Kursy programowania organizowane przez Pracownię GIS

  Analiza wielowymiarowych danych klimatycznych Polski w Pythonie
  Najbliższy planowany termin kursu: 30 styczeń - 4 luty 2023


  Zapisy: ao.malecha@gmail.com

  Cele działania Pracowni GIS WOiG UG:

  • GIS wiedza: promocja Geograficznych Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim
  • GIS nauka: prowadzenie badań wykorzystujących systemy GIS
  • GIS edukacja: prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji związanych z GIS
  • GIS dane: organizacja danych przestrzennych na Wydziale OiG UG, udostępnianie danych

  Pytania dotyczące działalności Pracowni GIS prosimy kierować do:
  cgisju@ug.edu.pl
  Jacek Urbański