Aktualizacja: 20.04.2023
Oferty pracy


 • IMGW
 • Kontakt:

  Pracownia GIS WOiG

  pokój nr 109
  Al. Piłsudskiego 46
  81-378 Gdynia
  tel. +48 58 523 66 14  Kierownik Pracowni GIS
  jackurbanski@gmail.com

  Obsługa techniczna
  ao.malecha@gmail.com
  Pracownia GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

  Systemy informacji Geograficznej(GIS) wspierają badania naukowe i analizę danych. Wykorzystując analizę przestrzenną i modelowanie są coraz częściej używane do poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze. Dają możliwość łączenia różnorodnych danych i pomagają zrozumieć złożone systemy posiadające odniesienie przestrzenne.

  Ideą utworzenia Pracowni GIS na UG jest promowanie wykorzystania technologii GIS w pracy naukowej przez pracowników, doktorantów i studentów UG.


  Studia Podyplomowe GIS

  Od roku akademickiego 2023/2024 studia podyplomowe będą prowadzone w innej formie niż dotychczas oraz przez inny zespół.  Zespół pracowni GIS
  al. Marszałka Piłsudskiego 46 (pokój 109)
  81-378 Gdynia  Cele działania Pracowni GIS WOiG UG:

  • GIS wiedza: promocja Geograficznych Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim
  • GIS nauka: prowadzenie badań wykorzystujących systemy GIS
  • GIS edukacja: prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji związanych z GIS
  • GIS dane: organizacja danych przestrzennych na Wydziale OiG UG, udostępnianie danych

  Pytania dotyczące działalności Pracowni GIS prosimy kierować do:
  cgisju@ug.edu.pl
  Jacek Urbański