Aktualizacja: 2017.02.24

Stronę testowano dla Firefox 3.6.

Kontakt:

Centrum GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Centrum GIS
cgisju@ug.edu.pl

Obsługa techniczna
d.litwicka@ug.edu.pl

Jacek Urbański
Kierownik Centrum GIS. Z wykształcenia oceanograf fizyczny i geograf. Jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Kieruje także Pracownią Geoinformacji w Zakładzie Oceanografii Fizycznej Instytutu Oceanografii. Zajmuje się problematyką GIS od ponad piętnastu lat. W tym czasie opublikował kilka artykułów dotyczących wykorzystania GIS w badaniach morza (między innymi w: International Journal of GIS, Estuarine Coastal and Shelf Science, Journal of Coastal Conservation). Aktualnie zajmuje się modelowaniem procesów fizycznych w jeziorach i strefie przybrzeżnej morza za pomocą GIS. Napisał trzy książki dotyczące problematyki GIS: Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej (1997), Modelowanie kartograficzne strefy brzegowej morza (2001), GIS w badaniach przyrodniczych (2008). Był promotorem szeregu prac magisterskich dotyczących zagadnień GIS napisanych na Uniwersytecie Gdańskim i Jagiellońskim.

Joanna Abramowicz
Asystent w Centrum GIS. Z wykształcenia geograf fizyczny i analityk GIS. Prac dyplomowych broniła w Katedrze Limnologii oraz Geografii Fizycznej i Kształtowania ¦rodowiska. Ukończyła także studia inżynierskie z matematyki finansowej na Politechnice Gdańskiej. Współzałożycielka Koła Naukowego GISoteka na Uniwersytecie Gdańskim. Szczególnie zainteresowana analiz± zobrazowań satelitarnych i tworzeniem narzędzi z wykorzystaniem języka programowania Python.

Agnieszka Wochna
Asystent w Centrum GIS. Jest także doktorantką studiów doktoranckich na wydziale OiG UG (w Zakładzie Oceanografii Fizycznej Instytutu Oceanografii). Z wykształcenia oceanograf fizyczny, pracę magisterską napisała w Instytucie Oceanografii UG z dynamiki morza. Ukończyła także studia inżynierskie z ochrony środowiska na Politechnice Gdańskiej. Ma otwarty przewód doktorski pt. Spatial and temporal variability of Kacza river plume derived from storm runoff.

Anna Piszewska
Doktorantka w Centrum GIS oraz Instytucie Oceanologii PAN u prof. Marcina Węsławskiego (studiów doktoranckich na wydziale OiG UG). Z wykształcenia oceanograf biologiczny. Tematem jej pracy doktorskiej będą zmiany rozmieszczenia organizmów morskich na Spitsbergenie wraz z ocieplaniem klimatu.