Aktualizacja: 2017.12.11

Kontakt:

Centrum GIS WOiG

pokój nr 109
Al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. +48 58 523 66 14Kierownik Centrum GIS
cgisju@ug.edu.pl

Obsługa techniczna
joanna.abramowicz@ug.edu.pl
Wydziałowa licencja Site produktów ESRI

    Jest to licencja roczna pozwalająca na wyposażenie nieograniczonej liczby stanowisk w oprogramowanie Esri. W skład licencji Site wchodzi szeroka paleta oprogramowania Esri: rozwiązania typu desktop (ArcGIS for Desktop Advanced, rozszerzenia), rozwiązania serwerowe (ArcGIS for Server Advanced, rozszerzenia), mobilne (ArcPad, ArcGIS Mobile), jak również rozwiązania deweloperskie (EDN) i inne wyspecjalizowane narzędzia. Studenci otrzymują możliwoœć korzystania z licencji rocznych indywidualnych ArcGIS for Desktop z rozszerzeniami. Dodatkowo licencja umożliwia nieograniczony dostęp dla pracowników uczelni i studentów do kursów na platformie Virtual Campus. Możliwe sposoby wykorzystania: dydaktyczne, naukowo-badawcze, administracyjne.

    Administratorem licencji jest mgr inż. Joanna Abramowicz (patrz - > zakładka Edukacja)  • Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018